Triển lãm nhà máy


Từ nhà máy của chúng tôi

Kinh nghiệm:

Nhà máy có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ dùng nhà bếp, đồ làm bánh, thảm và hàng OEM, nguyên liệu chính mà chúng tôi quản lý là silicone, thép không gỉ, nhựa, cao su.Bộ phận bán hàng cung cấp dịch vụ liên lạc dễ dàng và trả lời nhanh chóng, giúp bạn kiếm được nhiều thời gian hơn trong công việc.

Silicone:

 </img 333003321_00> </span> </p>
<p style= </img 333003321_01> </span> </p>
<p style= </img 333003321_02> </span> </p>
<p style=

 </img 333003321_03> </span> </p>
<p style= Thép không gỉ:

 </img 333003321_04> </span> </p>
<p style=

 </img 333003321_05> </span> </p>
<p style=

 </img 333003321_06> </span> </p>
<p style=

Thảm:

 </img 333003321_07> </span> </p>
<p style=

 </img 333003321_08> </span> </p>
<p style=

Dụng cụ:

5 kỹ sư làm việc trong bộ phận đúc, mẫu in 3D có thể được in sớm để khách hàng xác nhận.5 bộ máy khuôn mới được trang bị trong nhà máy của chúng tôi, thời gian tạo khuôn mới ngắn nhất là 15-20 ngày.

 </img 333003321_09> </p>
<p style= </img 333003321_10> </p></div><br>
        </div>
      </div>
    </div>
    
		<footer class=